2444 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Списък на общинските пътища на територията на област Плевен

област общински плевен пътища регистър РМС 567/2021
одобрен

Тримесечни отчети за изпълнение на бюджета на Община Aйтос

Тримесечни отчети за изпълнение на бюджета на Община Aйтос

бюджет община отчет РМС 54/2019 Айтос
одобрен

Месечни отчети за изпълнение на бюджета на Община Aйтос

Месечни отчети за изпълнение на бюджета на Община Aйтос

бюджет община отчет РМС 214/2016 РМС 54/2019 Айтос
одобрен

Регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост

Регистърът съдържа информация за:
регистрационен номер на сдружението;
дата на регистрация;
наименование на сдружението;
адрес;
Предмет на дейност;
срок, за който е учредено сдружението;
представителни идеални части в сдружението (в %);
начин на представителство.

етажна собственост община Пловдив регистър сгради сдружения РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрен ПУП

административни актове издадени община одобрени Пловдив пуп РМС 54/2019
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост към 18.08.2021г.в Община Пловдив.
Данните се актуализират ежемесечно.

община общинска общинската собственост Пловдив регистър собственост РМС 436/2017
 

Моля изчакайте