901 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи - за периода от 01,01,2018 до 15,04,2019

Регистър на рекламно-информационните елементи - за периода от 01,01,2018 до 15,04,2019

одобрен

Регистри общинска собственост актуален към 01.01.2019г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - АКТУАЛЕН КЪМ 01.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ДАДЕНИ ЗЕМИ- АКТУАЛЕН КЪМ 01.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - АКТУАЛЕН КЪМ 02.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- АКТУАЛЕН КЪМ 02.01.2019г.
РЕТИСТЪР НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ -АКТУАЛЕН КЪЛ 02.01.2019г.