942 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Сухиндол
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г. в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г. в Община Маджарово.