2056 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Луковит

гимназии държавен община план-прием РМС 436/2017 Луковит
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Луковит

детски градини обслужващи звена община списък училища РМС 436/2017 Луковит
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите на Община Луковит

заверени община регистър сгради технически паспорти РМС 214/2016 Луковит
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Луковит

експлоатация обекти община регистър РМС 214/2016 Луковит
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Ракитово

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвети РМС 436/2017 Ракитово
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Велинград