946 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г. в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г. в Община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ 2019 г. в Община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
2019 г. в Община Маджарово.