2446 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Съдържа информация за подробен устройствен план, в кой район на град Пловдиви номер на УПИ. Актуализира се ежемесечно.

актове община планове Пловдив пуп регистър устройствени устройствени планове РМС 436/2017
одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост на територията на област Шумен

Регистър на имоти с държавна собственост на територията на област Шумен, актуален към декември 2020 г.

държавна собственост имоти област Шумен регистър собственост шумен РМС 214/2016
одобрен

Регистър на даренията в Община Луковит

дарения община регистър РМС 436/2017 Луковит
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

бюджетни второстепенни кредити община разпоредители списък РМС 436/2017 Луковит
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Луковит

лица нестопанска община регистър цел юридически РМС 54/2019 Луковит
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация - 2020

Регистър спостъпили заявления за достъп до информация. Актуализира се ежемесечно.

достъп заявления информация община Пловдив регистър дои 2020 РМС 436/2017
 

Моля изчакайте