36 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Бюджет Община Тервел 2017

Бюджет начален план за периода 01.01.2017-31.12.2017

2017 бюджет община тервел
одобрен

Бюджет Община Тервел 2018

Бюджет Община Тервел 2018

2018 бюджет община тервел
одобрен

Главен регистър на публичната общинска собственост

Главен регистър на публичната общинска собственост Номер по ред* Номер и дата на съставяне на акта за ПОС Номер на преписката (досие) Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота на основание чл.7, ал.2, изречение второ Наличие на концесионен договор Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост

община тервел общинска публичната регистър собственост
одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на преписката (досие) Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имот (част от имота) Включен в капитала на търговското дружество с общинско участие Актове, по силата, на които имотът или част от него в престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост

община тервел общинска собственост регистър частна