10 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Главен регистър на общинската собственост - 26.09.2017-21.06.2019

Главен регистър на общинската собственост - 26.09.2017-21.06.2019

Главен регистър на общинската собственост
одобрен
одобрен

Общински регистър на категоризираните Заведения за хранене и развлечение

Общински регистър на категоризираните Заведения за хранене и развлечение

одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за извършени разпоредителни сделки с имоти от Община Ботевград през 2018 г.

одобрен

Публичен регистър на сгради в режим на етажна собственост към 25.06.2019г.

Публичен регистър на сгради в режим на етажна собственост към 25.06.2019г.

одобрен