1 намерен резултат

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Община Акаково

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет – Аксаково
мандат 2015-2019 г.

общински съвет регистър