5 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на имоти частна общинска собственост Чипровци

Регистър на имоти частна общинска собственост на община Чипровци

общинска собственост
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти на община Чипровци за периода 2009-2017 г.

Файлът съдържа Регистър на разпоредителните сделки с имоти на община Чипровци за периода 2009 - 2017 г.

общинска собственост Чипровци
одобрен

Регистър на сключени договори за наем за периода 2016 - 2021 г.

Регистър на сключени договори за наем на земеделски земи на община Чипровци за периода 2016 - 2021 г.

общинска собственост
одобрен

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци

Файлът съдържа Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци за периода 2012 - 2017 стопански години

общинска собственост Чипровци
одобрен

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи на община Чипровци за периода 2014 - 2019 година

общинска собственост