3 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Годишен доклад за изпълнение на ОПР през 2016 г.

Доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР през 2016

регионално развитие
одобрен

Регистър на имотите от ОПФ "Пасища и мери" на Община Алфатар до 30.09.2022 г.

Информация за имотите от ОПФ "Пасища и мери", за които има сключени
договори през 2017г. за индивидуално ползване и стопанисване и анекси към тях
със срок на ползване до 30.09.2022 г.

общинска собственос песища и мери
одобрен

Регистър на ползвателите на имоти от ОПФ "Пасища и мери",

Информация за сключени договори през 2016 г. за индивидуално ползване и стопанисване и анекси към тях, със срок до 30.09.2020 г., които са в сила към 20.10.2017 г.

Общинска собственост пасища