4 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.

Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2018 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2018 г.

Регистър на обектите въведени в експлоатация - 2018 г.
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите