14 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Rегистър на общинската собственост

регистър на актоввете на общинска собственост

общинска собственост
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците - 2015г, 2016, 2017, 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците - 2015г, 2016, 2017, 2018г.

одобрен

Регистър Карти за хора с увреждания 2017 г.

Регистър Карти за хора с увреждания 2017 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ЗА 2018 годинa – съгл. чл. 177, ал. 1 от ЗУТ

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ЗА 2018 годинa – съгл. чл. 177, ал. 1 от ЗУТ