1 намерен резултат

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА

Настоящият регистър е изготвен на основание чл.54 "а" от ЗОбС и Наредба за създаване, управление и контрол но общинските предприятия на Общински съвет Враца. Представената информация е към м.октомври 2016 година

общинска собственост