3 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър етажна собстваност 2012-2017 година

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КУЛА
ЗУЕС И НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 2012-2017 година

етажна собственост община Кула регистър
одобрен

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 2010 ГОД.- 2017 ГОД.

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, СКЛЮЧЕНИ ОТ ОБЩИНА КУЛА ЗА ПЕРИОДА 2010 ГОД.- 2017 ГОД.

договори наем общинско имущество регистър
одобрен

Регистър приватизационни продажби 2010-2017 година

РЕГИСТЪР на сключените от Община Кула договори за приватизационна продажба на общинско недвижимо имущество за периода от 2010 год. до 2017 год.

договори недвижимо имущество общинско приватизационна продажба регистър