900 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 08.2019г.

общинска собственост Община Разград
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост в община Бяла Слатина

регистър община Бяла Слатина municipality of Byala Slatina
одобрен

Главен регистър на общинската собственост Община Варна

Главен регистър на общинската собственост Община Варна. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://it.varna.bg:4480/varnaaos/

варна общинска собственост регистър
одобрен

Главен регистър на общинската собственост Община Попово

Главен регистър на общинската собственост

общинска собственост
одобрен

Главен регистър общинска собственост актуален към 01.01.2019г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - АКТУАЛЕН КЪМ 01.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ДАДЕНИ ЗЕМИ- АКТУАЛЕН КЪМ 01.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - АКТУАЛЕН КЪМ 02.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- АКТУАЛЕН КЪМ 02.01.2019г.
РЕТИСТЪР НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ -АКТУАЛЕН КЪЛ 02.01.2019г.