1127 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Главен регистър общинска собственост актуален към 01.01.2019г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - АКТУАЛЕН КЪМ 01.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ДАДЕНИ ЗЕМИ- АКТУАЛЕН КЪМ 01.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - АКТУАЛЕН КЪМ 02.01.2019г.
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- АКТУАЛЕН КЪМ 02.01.2019г.
РЕТИСТЪР НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ -АКТУАЛЕН КЪЛ 02.01.2019г.

одобрен

Годишен доклад за изпълнение на ОПР през 2016 г.

Доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР през 2016

регионално развитие