85 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен

Rегистър на общинската собственост

регистър на актоввете на общинска собственост

общинска собственост
одобрен
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 08.2019г.

общинска собственост Община Разград
одобрен

Главен регистър на общинската собственост Община Варна

Главен регистър на общинската собственост Община Варна. Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://it.varna.bg:4480/varnaaos/

варна общинска собственост регистър
одобрен

Главен регистър на общинската собственост Община Попово

Главен регистър на общинската собственост

общинска собственост
одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на преписката (досие) Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имот (част от имота) Включен в капитала на търговското дружество с общинско участие Актове, по силата, на които имотът или част от него в престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост

община тервел общинска собственост регистър частна