4 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен
одобрен

Регистър на домашните кучета

Регистър на домашните кучета в община Крушари

домашни кучета кучета регистър на домашните кучета
одобрен

Регистър на даренията в община Крушари

дата, дарител, сума, условие на дарението

дарение община Крушари регистър
одобрен

Публичен регистър на община Крушари за разпоредителните сделки с имоти

съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС /ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

общинска собственност разпоредителни сделки