40 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
zlatica 
одобрен

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация
(!До настоящия момент регистърa за 2018 е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!)

zlatica златица община празен регистър
одобрен

Община Златица - Списък на граждани, нуждаещи се от общински жилища

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Списък на граждани, нуждаещи се от общински жилища

zlatica златица община празен регистър
одобрен

Община Златица - Риск-регистър за замърсяванията на околната среда и водите

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Риск-регистър за замърсяванията на околната среда и водите.

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на язовирите на територията на община Златица

Регистър на язовирите на територията на община Златица

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на търговските дружества с общинско участие

Община Златица - Регистър на търговските дружества с общинско участие

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите

zlatica златица община регистър