33 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
военните паметници  елхово 
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Тервел

Регистър на военните паметници на територията на Община Тервел № Наименование Какъв е паметника (паметник, монумент, обелиск, костница, военно гробище и др.) Местоположение Година на издигане/откриване Проектант/изпълнител

военните паметници община тервел регистър
одобрен

Регистър на информация за предадените за оползотворяване отпадъци на територията на община Елхово за 2017г.

Регистър на информация за предадените за оползотворяване отпадъци на територията на община Елхово за 2017г.

елхово община елхово отпадъци
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Роман

Регистър на военните паметници на територията на община Роман

военните паметници Община Роман Роман
одобрен

Регистър на обществените поръчки по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява при Община Елхово

Регистър на обществените поръчки по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява при Община Елхово

Допълнителна информация може да бъде проследена на следните адреси:

Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Адрес на профил на купувача: http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?hidemenu=n

елхово община елхово