2056 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове

клубове община плевен регистър спортни РМС 436/2017
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

община плевен регистър язовири РМС 436/2017
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане, решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане, решения на общинските съвети

върнати обсъждане община общински плевен регистър решения съвети РМС 436/2017
одобрен

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

бюджетни второстепенни кредити община плевен разпоредители регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените общи административни актове

Регистър на издадените общи административни актове

административни актове издадени община плевен общи РМС 436/2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

детски градини обслужващи звена община плевен регистър училища РМС 436/2017