2446 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 214/2016 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж 2021 г.

издадени община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Горна Малина
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите на Община Троян

Регистър на Община Троян за заверените технически паспорти на сгради

заверени община паспорти регистър сгради технически Троян РМС 214/2016
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Троян

Регистър на обектите, въведени в експлоатация, тяхното местонахождение, вид и собственик.

експлоатация обекти община регистър Троян РМС 214/2016