3239 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ Община Попово

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

информация община ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 подлежаща Попово
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им - 2022 г.

изменения изработване община планове регистър устройствени РМС 436/2017 Куклен 2022
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП - 2022г.

издадени одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Община Куклен 2000
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2022г.

разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Община Куклен 2022г.
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Кричим към 28.02.2022г.

бюджет изпълнение касово община отчет регистър РМС 54/2019 Кричим
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 31.03.2022 г.

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Кричим
 

Моля изчакайте