2637 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и техните изменения за 2022 г.

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и техните изменения за 2022 г.
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

община одобрени пуп регистър РМС 436/2017 РМС 54/2019 Горна Малина
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Софийска област

В публикуваните по-долу регистри ще откриете информация за областните комисии и съвети към Областния управител на Софийска област и към Областния съвет за развитие на Софийска област.
Допълнителна информация за дейността на областните комисии и съвети към Областния управител на Софийска област и към Областния съвет за развитие на Софийска област (заповеди за определяне на състав, протоколи от проведени заседания и др.) може да бъде намерена на официалния сайт на Областна администрация на Софийска област: https://sofoblast.egov.bg/ , в раздел "Kомисии и съвети".

комисии комисии Софийска област областни съвети Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Софийска област Софийска област РМС 436/2017
одобрен

Регистър УВЕ 2022 г.

Регистър на обектите,въведени в експлоатация

експлоатация обекти община регистър въвеждане РМС 214/2016 Горна Малина
одобрен

Регистър на Разрешения за строеж 2022 г.

Регистър на Разрешения за строеж 2022 г.

община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Горна Малина
одобрен

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Столична община

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на Столична община.

регистър столична община корупция Декларации ЗПКОНПИ РМС 54/2019 чл.35 незаконно придобито имущество
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците на сградите

Етрополе община регистър сгради сдружения собственици РМС 436/2017
 

Моля изчакайте