104 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
разрешителни 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж към 31.12.2020г. в Община Трън

издадени община разрешителни регистър строеж Трън РМС 214/2016
одобрен

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

Регистър за разрешителни за строеж и обекти в експлоатация Своге

община разрешителни строеж РМС 214/2016 Своге
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Димово
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Средец
одобрен

Регистър по Закона за водите - за ползване на воден обект

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Воден обект община ползване разрешителни регистър РМС 54/2019 Ветрино
 

Моля изчакайте