1509 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна Каспичан община регистър режим сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Столична община

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на Столична община.

регистър столична община корупция Декларации ЗПКОНПИ РМС 54/2019 чл.35 незаконно придобито имущество
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Каспичан община пчелини пчелни регистър семейства РМС 436/2017