916 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Община Златица - Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на имоти публична общинска собственост

Община Златица - Регистър на имоти публична общинска собственост

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на имоти частна общинска собственост

Община Златица - Регистър на имоти частна общинска собственост

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на концесиите, предоставени от община Златица

Община Златица - Регистър на концесиите, предоставени от община Златица

zlatica златица община регистър