529 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
РМС 436/2017 
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2020

издадени карти община регистър трайни увреждания хора РМС 436/2017 Костинброд
одобрен

Регистри на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Сливен - актуален към 03.07.2020 г.

дружества община общинско Сливен търговски търговски дружества участие РМС 436/2017
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Сливен

върнати обсъждане община общински решения Сливен съвет РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

етажна сдружения собственици собственост РМС 436/2017 община Сливен
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистрите водени в Община Разград е актуални към 08.04.2021г.
Регистър на публична общинската собственост
Регистър на частна общинската собственост

община общинска собственост регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП при Община Бургас

бургас заповед заявител изменение ипуп искане община пуп разрешение РМС 436/2017