40 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
златица 
одобрен

Община Златица - Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

zlatica бюджет златица община
одобрен

Община Златица - Регистър държавни помощи

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Регистър държавни помощи

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър за издадени предписания в областта на Екологията

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Регистър за издадени предписания в областта на Екологията.

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Риск-регистър за замърсяванията на околната среда и водите

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Риск-регистър за замърсяванията на околната среда и водите.

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Бюджет

Община Златица - Бюджет

zlatica бюджет златица община