307 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистрите водени в Община Разград са по години

издадени община разрешителни регистър строеж Разград РМС 214/2016
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Регистрите водени в Община Разград са по години

административни актове община Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на концесиите

актуален към 28.02.2019г.

концесии община регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистрите водени в Община Разград са по години

община паркиране регистър увреждания Разград РМС 436/2017
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2019г.
Общински регистър на категоризираните места за настаняване
Общински регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечение

обекти община туристически Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

към 31.12.2019г.

етажна собственост община регистър Разград РМС 436/2017