159 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Община Златица - Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър за издадени предписания в областта на Екологията

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Регистър за издадени предписания в областта на Екологията.

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър за издадени разрешения за сеч

Регистър за издадени разрешения за сеч

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на гробните места в гробищен парк

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Регистър на гробните места в гробищен парк

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на даренията в община Златица

Община Златица - Регистър на даренията в община Златица

zlatica златица община регистър