159 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Община Златица - Регистър на издадени позволителни за ползване на лечебни растения

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Регистър на издадени позволителни за ползване на лечебни растения

zlatica златица община празен регистър регистър
одобрен

Община Златица - Регистър за издадени разрешения за сеч

Регистър за издадени разрешения за сеч

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на язовирите на територията на община Златица

Регистър на язовирите на територията на община Златица

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на издадените разрешителни за водоползване на територията на Община Златица

Регистър на издадените разрешителни за водоползване на територията на Община Златица

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Регистър на защитените зони, местности и природни забележителности

Регистър на защитените зони, местности и природни забележителности.

zlatica златица община регистър
одобрен

Община Златица - Риск-регистър за замърсяванията на околната среда и водите

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Риск-регистър за замърсяванията на околната среда и водите.

zlatica златица община празен регистър регистър