118 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
общинска 
одобрен

Регистър на общинската собственост 2021г.

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Главен регистър на общинската собственост 2021г.

главен община общинска регистър собственост РМС 436/2017 РМС 214/2016 Провадия
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост към 18.08.2021г.в Община Пловдив.
Данните се актуализират ежемесечно.

община общинска общинската собственост Пловдив регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Регистър на разпоредителните сделки с имоти

администрация имоти община общинска разпоредителни сделки РМС 436/2017 пордим
одобрен

Регистър на земи общинска собственост, дадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Банско
одобрен

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б“ на ЗВ

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

издадени община общинска публична разрешителни собственост язовири РМС 54/2019 Провадия
 

Моля изчакайте