89 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
общинска собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост за 2020г.

имоти община общинска собственост разпоредителни регистър сделки РМС 436/2017 Ситово
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистрите водени в Община Разград е актуални към 08.04.2021г.
Регистър на публична общинската собственост
Регистър на частна общинската собственост

община общинска собственост регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 19.01.2021г.

имоти община общинска собственост сделки Разград РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

имоти община общинска собственост регистър Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър за частна общинска собственост

Главен регистър за частна общинска собственост

община общинска собственост Главен регистър РМС 436/2017 Баните