309 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Регистър на рекламните елементи в община Костенец

елементи община рекламни РМС 436/2017 Костенец
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашните кучета на територията на Община Разград - данните са извлечени от подадените декларации по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче
Регистрирани към 31.12.2019г.

Регистър на безстопанствените кучета - по регистъра на основание чл.54 от ЗЗЖ сепариране и конпостиране на отпадъците
актуален към 29.02.2020г.

кучета община регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистъри на земи - общинска собственост, отдадени под аренда и под наем

актуални към 31.12.2019 г.

аренда наем община регистър Разград РМС 214/2016
одобрен