337 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър на обществените поръчки 31.12.2020г.

Регистър на обществените поръчки 31.12.2020г.

Драгоман обществени община поръчки регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените технически паспорти на строежите 2020 г.

Регистър на издадените технически паспорти на строежите 2020 г.
№ № на ТП Дата на
издаване
Възложител Строеж Местонахождение
1 1 18.11.2020г. Община Маджарово «Реконструкция на прилежащ
двор и изграждане на ограда в
СУ»Димитър Маджаров»,
гр.Маджарово
УПИ VIII, кв.31, гр.Маджарово.

община паспорти регистър строежи технически устройство на територията РМС 54/2019 Маджарово