1161 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
бюджет  община 
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелините и пчелните семейства 2020

община пчелини пчелни регистър семейства РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост 2020 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска сделки собственост РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Аврен
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Луковит

гимназии държавен община план-прием РМС 436/2017 Луковит
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Луковит

детски градини обслужващи звена община списък училища РМС 436/2017 Луковит
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите на Община Луковит

заверени община регистър сгради технически паспорти РМС 214/2016 Луковит