66 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
бюджет  Община габрово 
одобрен

СПИСЪК на второстепенните разпоредители с бюджет

за 2019г.

бюджет второстепенни разпоредители община Разград РМС 436/2017
одобрен

Бюджет на Община Каспичан за 2020г.

Решение ОбС Бюджет 2020
Приложение №1 Приходи
Приложение №2 Разходи
Приложение №3 Капиталова програма
Приложение №4 Численост на персонал
Приложение №5 Преходен остатък
Приложение №6 Спортни клубове
Приложение №7 Спортен календар
Приложение №8 Списък дейности състави и групи
Приложение №9 Субсидии читалища
Приложение №10 Прогноза 2023
Приложение №11 Разчет средства ЕС
Приложение №12 Списък длъжности
Приложение №13 Протокол обсъждане

бюджет Каспичан община РМС 214/2016
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2017г.

Данните са извлечени от отчета на Община Разград предаден в Министерството на финансите:
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

бюджет касово изпълнение община Разград РМС 54/2019
одобрен
одобрен

Регистър Бюджет на Община Иваново

бюджет Иваново община РМС 214/2016
одобрен

Тримесечен отчет за касовото изпълнението на бюджета на Община Кула към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнението на бюджета на Община Кула към 30.09.2020г.

бюджет община Кула тримесечен РМС 54/2019