429 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост за 2020г.

имоти община общинска собственост разпоредителни регистър сделки РМС 436/2017 Ситово
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация -2020 г.

експлоатация община разрешителни регистър строеж удостоверения въвеждане РМС 214/2016 Ситово
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация -2018 г.

въведени експлоатация издадени обекти община разрешителни регистър РМС 214/2016 Ситово
одобрен

регистър разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър смолян РМС 436/2017