741 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
Роман  община 
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2017г.

Данните са извлечени от отчета на Община Разград предаден в Министерството на финансите:
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

бюджет касово изпълнение община Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър на водните обекти на територията на Община Разград

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2020г.

воден обект община разрешителни Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър на язовирите

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 19.01.2021г.

община регистър язовири Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистъри на земи - общинска собственост, отдадени под аренда и под наем

актуални към 19.01.2021 г.

аренда наем община регистър Разград РМС 214/2016
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати решения община общински съвети регистър Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

детски градини община списък училища Стралджа РМС 436/2017