1150 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Главен регистър за частна общинска собственост 2017 г.

публични регистри община Смядово

2017 главен община община смядово общинска публичен регистър смядово собственост частна
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост на територията на Община Бургас/ публична, частна, общински предприятия, търговски дружества с общинско участие, юридически лица с нестопанска цел с общинско участие, граждански дружества с общинско участие/. Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://84.54.135.71/Register/Home/PropertyRegisters/14

бургас граждански дружества община общинска общински предприятия публична собственост търговски дружества участие частна
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост - община Долна баня

Долна баня община общинска регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти частна общинска собственост на Община Царево

община общинска регистър собственост Царево частна РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на актове за общинска собственост

община общинска регистър собственост челопеч РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост

главен община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Балчик