43 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
Разград 
одобрен

Регистър на издадените платени пропуски

Регъстърът се води в Община Разград по години

община Разград
одобрен

Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект

Регистрите водени в Община Разград са по години

обект община разрешения Разград РМС 436/2017 преместваем поставяне
одобрен

Областна програма против бедствия и аварии

В изпълнение указанията от Съвета за намаляване риска от бедствия към Министерския съвет на Република България, изготвени на основание чл. 6а, ал. 3 от Закона за защита при бедствия(ЗЗБ) и съгласно чл.6г от същия закон, за изпълнение на целите на Националната програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025 г.(НПНРБ) и във връзка с намаляване на рисковете, определени с областния план за защита при бедствия, се разработи проект Областна програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025 г.

област програма Разград бедствия аварии
одобрен
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистрите водени в Община Разград е актуални към 19.01.2021г.
Регистър на публична общинската собственост
Регистър на частна общинската собственост

община общинска собственост регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2020г.

община превоз пътници регистър таксиметров Разград РМС 436/2017