896 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
РМС 436/2017 
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнати за ново обсъждане Решения на Общински съвет – Банско, мандат 2019-2023г.

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Баните
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета - гр.Банско

дървета значение историческо община площи регистър РМС 436/2017 озеленени Банско
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

административни актове издадени община регистър общи РМС 436/2017 Банско