107 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
РМС 214/2016 
одобрен

Национален класификатор на локализационните единици 2021 г.

национален РМС 214/2016 МРРБ класификатор локализационни единици
одобрен

Национален класификатор на адресите 2021 г.

национален Адреси РМС 214/2016 МРРБ класификатор
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Балчик
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Долна баня издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Регистър на зем. земи отдадени под наем-аренда към 01.01.2021г.

аренда земеделски земи наем община отдадени РМС 214/2016 Мизия
одобрен

Регистър на въведените в експлоатация строежи

Регистър на въведените в експлоатация строежи
2020 г.
№ № на ВЕ Дата на
издаване
Възложител Строеж Местонахождение
1 1 18.11.2020г. Община Маджарово «Реконструкция на прилежащ двор и
изграждане на ограда в СУ «Димитър
Маджаров» , гр.Маджарово»
Гр.Маджарово, УПИ VIII, кв.31
2 2 25.11.2020г. Марко Георгиев
Баров
«Къща със стаи за настаняване» УПИ ХIII – 262,263,264 , кв.28,
с.Бориславци

въведени експлоатация община регистър строежи устройство на територията РМС 214/2016 Маджарово