310 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2020 г.

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2017-2020 г.

община РМС 214/2016 Самоков
одобрен
одобрен

Регистър Бюджет на Община Иваново

бюджет Иваново община РМС 214/2016
одобрен

Трето тримесечие - 2020г

видин община РМС 54/2019