58 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
Враца  услуги 
одобрен

Бюджет за 2020 г. на Община Враца

Бюджет за 2020 г. на Община Враца

бюджет община РМС 214/2016 Враца
одобрен

Бюджет за 2021 г. на Община Враца

Бюджет за 2021 г. на Община Враца

бюджет община РМС 214/2016 Враца
одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Маршрутни разписания на Община Враца

маршрутна мрежа община разписания РМС 214/2016 Враца
одобрен
одобрен
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

ПРОТОКОЛ Съгласно чл. 47 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г.
Списък за разпределение на средствата за субсидии на вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за период от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. и компенсации за безплатни и по намалени цени по автомобилния транспорт за период от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. на Министерство на финансите.

компенсации обществени община превози субсидии АВТОБУСНИ ЛИНИИ нерентабилни РМС 54/2019 Враца пътнически
 

Моля изчакайте