1328 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Елена към м. Януари 2021 г.

бюджет касово община отчети РМС 54/2019 Елена изшълнение
одобрен

Национален класификатор на адресите 2021 г.

национален Адреси РМС 214/2016 МРРБ класификатор