2 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
регионално развитие 
одобрен

Годишен доклад за изпълнение на ОПР през 2016 г.

Доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР през 2016

регионално развитие
одобрен

Регистър на разрешения за изработване на ПУП - Област Варна

Регистър на издадените заповеди за разрешаване изработване на ПУП, за одобряване на ПУП и на техните изменения

Издадени разрешения за строеж пуп регионално развитие