10 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
етажна собственост  община Крушари 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на даренията в община Крушари

дата, дарител, сума, условие на дарението

дарение община Крушари регистър
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост при Община Монтана

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна собственост община регистър на сдруженията собственици в сгради
одобрен

Регистър етажна собстваност 2012-2017 година

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КУЛА
ЗУЕС И НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 2012-2017 година

етажна собственост община Кула регистър