10 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
етажна собственост  Община Приморско  сдружения на собственици 
одобрен
одобрен

Регистър на получени дарения при Община Приморско

Регистър на получени дарения при Община Приморско

дарения Община Приморско получени дарения
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост при Община Монтана

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна собственост община регистър на сдруженията собственици в сгради
одобрен

Регистър етажна собстваност 2012-2017 година

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КУЛА
ЗУЕС И НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 2012-2017 година

етажна собственост община Кула регистър