65 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
лица  издадени  програма  разрешение 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Разрешения за строеж 2020г

видин издадени община разрешителни строеж РМС 214/2016
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП - 2020 г.

административни актове видин издадени община одобрени пуп РМС 54/2019
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове в община Стражица 2020

административни актове издадени община списък общи РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

административни актове издадени община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Стражица
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - 2020год.

административни актове издадени община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Разлог
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди и решения за допускане изработване на пуп - 2020год.

заповеди изработване община пуп разрешение регистър РМС 436/2017 Разлог