40 намерени резултата

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПО

Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПО

Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПО
одобрен
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

одобрен
одобрен