107 намерени резултати

избрани теми:
Правосъдие, правна система, обществена безопасност 
одобрен

Търговски регистър 2017-07-09г

Базата данни на Търговския регистър e с включена история и заличени лични данни. Вместо ЕГН/ЛНЧ се използва генериран на тяхна база низ (хеш+salt).

регистър търговски РМС 103/2015 Агенция по вписванията АВ ТР
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте